Menu Zamknij

Oferta

Biuro Rachunkowe Dorota Różyło usługi kieruje do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą w Niedrzwicy Dużej, Lublinie i w całej Polsce. Oferta usług obejmuje pełen zakres księgowości i obsługi kadrowo-płacowej oraz usługi dodatkowe wspierające przedsiębiorców. Celem działalności biura jest maksymalne odciążenie przedsiębiorców w zakresie czynności rozliczeniowo-ewidencyjnych oraz spraw kadrowo-płacowych. Ponadto wyręczenie klientów we wszelkich kwestiach dotyczących kontaktów z urzędami skarbowymi oraz ZUS.

Księgowość

 • Książka przychodów i rozchodów (KPIR)
 • Księgi handlowe (pełna księgowość)
 • Ewidencja przychodu ryczałtu ewidencjonowanego
 • Karta podatkowa
 • Rozliczanie najmu
 • Rejestry VAT
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • Sporządzenie i wysyłka JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Opracowanie sprawozdań GUS   
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji gospodarczych

Obsługa kadrowo płacowa

 • Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
 • Prowadzenie teczek personalnych pracowników
 • Prowadzenie kart zasiłków oraz urlopów
 • Nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP
 • Sporządzanie list płac wraz z wszystkimi częściami składowymi
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • Sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenie o zarobkach na życzenie klienta
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych ZUS
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS RMUA
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT
 • Wnioski na dofinansowanie składek ZUS osób niepełnosprawnych z PFRON
 • Wnioski na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON   
 • Opracowanie sprawozdań GUS   
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji gospodarczych
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • Sporządzenie i wysyłka JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Opracowanie sprawozdań GUS   
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji gospodarczych

Pozostałe usługi

  • Wsparcie przy rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej
  • wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania
  • wypełnienie formularzy i druków niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia firmy
  • zapoznanie z obowiązkami przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji (wystawianie faktur, prawidłowe druki, obowiązki przedsiębiorcy, ważne terminy itp.)
  • Sporządzanie zeznań podatkowych osób fizycznych i przedsiębiorców z wszelkich dochodów osiąganych w Polsce, jak i za granicą. Zeznania składane online bezpośrednio do Urzędu Skarbowego
  • Zastępstwo księgowej
  • Pomoc księgowej
  • Porada księgowa